Постановление — Величина прожиточного минимума на душу населения в МО за 3 квартал 2019г.